#WOT, deel 6: ramp

Pix' WOT

24 4

Denk dat ik voor het eerst las over aardbevingen en overige rampen, in de boeken van Alistair MacLean. Typische jongensboeken die ik allemaal, stuk voor stuk heb verslonden. Dat terzijde.

Daardoor werd me duidelijk dat de aardkloot zoals wij die kennen niet alleen een bron van verrassingen is, maar tevens somtijds bron van de meest hachelijke rampen zoals die van de week ook in Turkije en Syrië plaatsvond. Ik zou terstond verhuizen naar een veiliger omgeving. Maar, dan is de volgende vraag: waar op deze aardkloot ben je echt veilig en vinden er dan geen rampen plaats?

Het #WOT-woord is:

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

nl.wikipedia org

Waar zou voor jou persoonlijk een ramp zijn?

Je kent het allemaal wel, dat doemdenken, dat denken over wat voor jou persoonlijk catastrofaal zou kunnen zijn. En hoe jij daar dan uit zou klimmen. Want het verbaast me altijd weer dat mensen zo veerkrachtig en sterk kunnen zijn om bijvoorbeeld 14 naasten te verliezen en gewoon weer een nieuw leven op te bouwen. Die veerkracht en innerlijke kracht bezitten we gewoon allemaal natuurlijk. De een wat meer dan de ander, maar dan toch.

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.

#WOT, deel 5: handschrift

Pix' WOT

18 4

Soms kijk ik verlangend naar mijn oude veelgebruikte vulpen, dat was, toen. Want tegenwoordig doe ik bijna alles digitaal. Als ik al eens wat moet opschrijven of opnoteren, zoals ik dat dan spottend noem, moet ik echt moeite doen om het nog terug te kunnen lezen.

Mijn handschrift is dus drastisch achteruit gegaan, met de komst van de digitalisering. Ergens vind ik dat jammer. Al vind ik typen wel zo makkelijk omdat het bijna net zo snel gaat als mijn gedachten dat toestaan.

Het #WOT-woord is:

Iemands handschrift is de manier waarop een tekst met de hand is weergegeven. Een handschrift is gewoonlijk opgebouwd uit een vast stilistisch systeem van blokletters (los schrift) of schrijfletters (verbonden schrift), maar staat los van de schrijfsystemen als kalligrafie of typografie.

nl.wikipedia.org

Schrijf jij nog veel met de hand?

Of denk je, nee, beter van niet? En doe je ook – net als ik – liever alles digitaal?

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.

#WOT, deel 4: flair

Pix' WOT

18 3

Soms word ik beticht van het hebben van soort van flair, zo roept men. Ik vermoed overigens, dat dat ontstaan is omdat ik nogal handig ben met de computer. “Jij doet maar eventjes, alsof het allemaal heel makkelijk is!” is dan het verwijt. 😉

Ik wilde dan echt dat men eens onderhuids mee kon kijken. Over die duizelingwekkende gedachten van mij, voordien, en eer ik me van die schijnbaar achteloos uitgevoerde taak heb gekweten. Ik wilde dat die mensen eens snapten, dat ook ik daar moeite voor heb moeten doen. En dat het me juist niet allemaal kwam aanwaaien, die skills. En flair, mhuhaha, het gemak waarmee ik het doe is van tevoren uiterst serieus ingepland en doorgenomen.

Het #WOT-woord is:

Flair: 1) bijzondere handigheid, 2) charmante vlotheid, 3) fijne neus, 4) gemak in de omgang, 5) gemak waarmee men zich ergens doorheen slaat, 6) gemakkelijk in de omgang, etc.

woorden.org

Heb jij ook soort van flair?

Is het bij jou ook het gemak waarmee je je ergens doorheen slaat? Of moet je, soms, net als ik inwendig en onderhuids ook ontzettend ploeteren? En weet je je ook geen raad met het ontvangen van zulke complimenten, waar je wezenlijk niets mee kunt?

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.

#WOT, deel 3: humor

Pix' WOT

18 3

Nee, ik houd niet van grapjes, maar men noemt me stiekem toch wel een lachebekje. Hoewel ik zelf beslist niet aanstekelijk ben, ben ik gek op mensen die dat wel kunnen: schertsen, en overal de draak mee kunnen steken. Kortom, mensen die humor hebben.

Iemand met een lach op je gezicht, eens flink de waarheid vertellen, zonder dat die ander daar overigens over valt. Gewoon omdat je dat met je pokerface kunt presteren. Er zijn maar weinig mensen die dat hebben of die in die gelegenheid zijn of dat moment namen. Mijn broer had dat. En ik mis dat nog dagelijks.

Het #WOT-woord is:

Humor is volgens Van Dale “dat wat grappig, geestig, om te lachen is”. Wie humor heeft, heeft “oog en gevoel voor vrolijkmakende tegenstrijdigheden tussen voorkomen en bedoeling of betekenis van zaken” of, actiever, “de neiging het vrolijkmakende in gebeurtenissen het meest te doen uitkomen”

vandale.nl

Heb jij humor?

En kun jij ermee wegkomen? Ben je daarom een graag geziene gast op feestjes en partijen? Of heb jij – net als ik – vaak achteraf binnenpretjes die je eigenlijk niet durft te delen? Ook dat is humor, immers, maar dan meer introvert.

Lachen is gezond, en ik merk dat dagelijks op, als ik weer eens te hard werk en achteraf blijkt dat lachen zuiverend werkte. Een ander zou misschien zeggen: louterend werkt. Je kunt de hele situatie met een grapje zo goed relativeren, namelijk. En humor is verrekte nodig, anders houd je het niet zo lang vol.

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.

#WOT, deel 2: zacht

Pix' WOT

17 4

Zou me zorgen moeten maken: “Zacht weer zorgt mogelijk voor minder bijen, wespen en vlinders in de zomer.” (Bron: nu.nl.) En ergens deep down doe ik dat ook wel, maar aan de andere kant ben ik tot dusver alleen maar opgelucht dat het tot op heden nog niet echt barre winter is geworden. Al mag het van mij best regenen en stormen. Sneeuw en gladheid vind ik niet plezant.

Het #WOT-woord is:

Zacht (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): 1) niet hard; = week, 2) bijna niet merkbaar: iem. zacht aanstoten, 3) niet luid, bijna onverstaanbaar: zacht spreken, 4) niet ruw: een zachte hand, 5) met weinig kalk: zacht water, 6) aangenaam: een zachte winter niet koud, 7)(van de dood) niet pijnlijk, 8) niet snel: zacht rijden, 9) niet grof of bars; = goedig: een zacht karakter, 10) geleidelijk, zonder sprongen: een zachte landing

vandale.nl

Wat vind jij nu van dit zachte weer?

Spring je op de barricaden om de overheid en anderen te doordringen van het belang van het milieu en aanverwante zaken? Of laat je het – ondanks innerlijke protesten – maar op zijn beloop?

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.