TagInternationale Vrouwendag

Dames, het is een kwestie van lef, inderdaad!

D

Ik stam uit een sterke damesfamilie, met name van moeders’ zijde. En ik kan je dan ook niet goed vertellen, al waag ik een poging, hoe trots ik daarop ben. Mijn moeder was al jong vaak ziek, wegens astma, en assisteerde haar vader in zijn fietsenwinkel. In bed bracht ze de spaken in fietsbanden aan. Als opa (weer eens) de hort op was, deed zij gauw-gauw de fietsreparaties zodat de klanten...

Een brief aan mijn jongere zelf

E

Hi meis, Soms heb ik de neiging je brieven te schrijven. Achteraf. Altijd achteraf. Van hoe het niet moest. Of liever, hoe het ook kon. Niet dat je daar nu wat aan hebt. Het is gewoon voor mij een soortement van me af schrijven. Weet je nog hoe je – onverwijld – niettegenstaande het feit dat je vrij genderneutraal ben opgevoed door je liberale mams en dito vader, toch altijd weer...