Taggarage

Komt een vrouw bij de garage

K

Vanmorgen mocht ik me reeds in alle vroegte melden bij een garage. Mijn sleutelbediening weigert en steigert namelijk bij het op slot doen van de auto. Openklikken doet het overigens nog wel. Ten eerste mocht ik voor een uurtje analyse al € 100,= neertikken. Ten tweede was de voorgestelde reparatie van dusdanige hoogte dat ik alweer het gevoel krijg belazerd te worden. Maar natuurlijk is dat te...