Denk dat ik voor het eerst las over aardbevingen en overige rampen, in de boeken van Alistair MacLean. Typische jongensboeken die ik allemaal, stuk voor stuk heb verslonden. Dat terzijde.

Daardoor werd me duidelijk dat de aardkloot zoals wij die kennen niet alleen een bron van verrassingen is, maar tevens somtijds bron van de meest hachelijke rampen zoals die van de week ook in Turkije en Syrië plaatsvond. Ik zou terstond verhuizen naar een veiliger omgeving. Maar, dan is de volgende vraag: waar op deze aardkloot ben je echt veilig en vinden er dan geen rampen plaats?

Het #WOT-woord is:

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

nl.wikipedia org

Waar zou voor jou persoonlijk een ramp zijn?

Je kent het allemaal wel, dat doemdenken, dat denken over wat voor jou persoonlijk catastrofaal zou kunnen zijn. En hoe jij daar dan uit zou klimmen. Want het verbaast me altijd weer dat mensen zo veerkrachtig en sterk kunnen zijn om bijvoorbeeld 14 naasten te verliezen en gewoon weer een nieuw leven op te bouwen. Die veerkracht en innerlijke kracht bezitten we gewoon allemaal natuurlijk. De een wat meer dan de ander, maar dan toch.

Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij me hierover kunt vertellen.

Ik lees het dan ook graag weer hieronder, in de reacties.

Schrijf je mee?

#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen. De vorige woorden kun je in het archief vinden.

%d bloggers liken dit: